Luontaislääketiede ja hoidot

Tervetuloa sivustollemme tutustumaan luontaislääketieteeseen ja luonnollisiin hoitomuotoihin sekä erilaisiin tapoihin joilla sitä harjoitetaan. Tarjoamme kattavasti tietoa aiheesta ja hyödyllisiä vinkkejä sekä linkkejä, joiden avulla voit aloittaa tutustumisen luontaislääkinnän sekä hoidon maailmaan.

Luontaislääkintä sekä hoidot ovat olleet käytössä siitä asti kun ihmiset alun alkaen alkoivat hoitaa itseään luonnon tarjoamien apukeinojen avulla, ja suuri osa nykylääketieteestä ja lääkkeistä on saanut alkunsa esimerkiksi luonnosta löytyvien ainesosien avulla joita käytetään vielä tänäkin päivänä joko alkuperäisessä tai modifioidussa muodossaan. Nykylääketiede ja luontaislääketiede eivät missään nimessä sulje tosiaan pois, vaan olisi hyvä löytää järkevä balanssi näiden kahden välillä. Vakavia sairauksia on ehdottomasti hoidettava nykylääketieteen avulla, mutta muihin lievempiin vaivoihin on ehdottomasti saatavilla apuja ja hoitoja luontaisten ratkaisujen parista.

Puhdas ruokavalio ja terveelliset elintavat ovat nykyaikana meille tärkeämpiä kuin koskaan ja ihmiset etsivät jatkuvasti uusia tapoja kehittää niin omia tottumuksiaan kuin hankkia vaihtoehtoisia hoitomuotoja erilaisille vaivoilleen. Tarjolla onkin nykyään hoitoja sekä luontaislääkkeitä joka lähtöön, ja sopivien vaihtoehtojen löytäminen voi olla vaikeaa, sillä tietoa löytyy niin mahdottoman suuri määrä.

Luontaislääketieteeseen liittyy suuri määrä uskomuksia ja valheellistakin tietoa on tarjolla erittäin paljon, joten ennen minkään valmisteen tai hoidon aloittamista on tärkeää tutkia asiaa kriittisesti ja laajasti. Tarjolla on paljon myös luotettavia lähteitä ja tutkimuksia joiden avulla voi tehdä informoituja päätöksiä. Oman terveyden ja hyvinvoinnin vuoksi ei voikaan tehdä liikaa tutkimustyötä, joten suosittelemme tutustumaan aiheeseen kuin aiheeseen mahdollisimman monipuolisesti.

Luontaistuotteet ja lääkkeet

Luontaistuotteilla ja lääkkeillä tarkoitetaan erilaisia ravintolisiä ja kasvirohdosvalmisteita. Kaikkien luontaistuotteidenn myynti on Suomessa tarkasti valvottua ja luvanlalaista ja kaikki tuotteet on ilmoitettava ja rekisteröitävä. Luontaistuotteiden käyttö voi olla ihmiselle erittäin hyödyllistä ja auttaa esimerkiksi joissakin puutostiloissa tai tukea muuten hyvinvointia, mutta joissakin tapauksissa luontaistuotteiden tai lääkkeiden käyttö voi olla myöskin haitallista, tai jopa vaarallista. Näin voi olla esimerkiksi tapauksissa joissa henkilö syö joitakin muita lääkevalmisteita, ja ne reagoivat huonolla tavalla käytettyjen luontaistuotteiden kanssa. Tämän vuoksi suosittelemma aina tutkimaan etukäteen tai keskustelemaan lääkärin kanssa käyttämistäsi valmisteista.

Luontaishoidot

Luontaishoitoja on useita erilaisia, esimerkkinä akupunktio, aromaterapia, homeopatia, reiki, vyöhyketerapia, itämaiset hoidot ja hieronnat, lymfaterapia, kuppaus ja monet muut hoidot, joita ei varsinaisesti käytetä nykyaikaisen lääketieteen hoitomuotoina. Tosin nykyään näiden hoitojen moniin positiivisiin vaikutuksiin on alettu kiinnittämään enemmän huomiota ja ne ovatkin yleistyneet paljon. Maailman Terveysjärjestö WHO käyttää näistä hoitomuodoista nimitystä traditionaaliset hoitomuodot ja pyrkii jatkuvasti edistämään niiden turvallista käyttöä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita että kaikki luontaishoidot olisivat vain ja ainoastaan hyväksi, sillä moni yksityiskohta ihmisen kehossa ja terveydessä voi myös vaikuttaa siihen miten hoitoihin reagoi. Esimerkkinä jotkin verenkierron ongelmat voivat vaikuttaa negatiivisesti jonkin hoidon kanssa, joten tässäkin asiassa on oltava erittäin tarkkana ja neuvoteltava lääkärin kanssa kaikista hoidosta joihin osallistuu mikäli sinulla on jokin sairaus.

Luontaislääketieteen tarkoitus ja edut

Nykyaikaisessa kiireisessä elämäntyylissä ihmiset ovat pysähtyneet miettimään tapoja joilla parantaa niin fyysistä kuin psyykkistä hyvinvointiaan. Luontaislääketiede tarjoaa niin valmisteiden kuin hoitojenkin avulla monia erilaisia vaihtoehtoja, joten ei ole ihme että jatkuvasti kuulemme uusista trendeistä ja uusista hoitomuodoista luontaisen lääke- ja terveydenhuollon saralla.

Uskomme että monista hoidoista tai valmisteista voi olla paljonkin apua ihmisen hyvinvointiin, mutta samalla on pysyttävä kriittisenä ja turvattava terveys, jottei aiheuta itselleen tai muille vaaraa kokeilemalla valmisteita tai hoitoja joita ei ole tarpeeksi tutkittu tai joiden vaarattomuudesta ei ole pitäviä todisteita. Tärkeintä on että niin luontaisvalmisteita kuin hoitoja käyttämällä yhdessä järkevästi nykyaikaisen lääketieteen kanssa, saataisiin hyvä tasapaino ihmisen henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin takaamiseksi.

Keräämme sivullemme tietoa kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista sekä tietoa erilaisista valmisteista ja hoidoista ja toivotamme sinut tervetulleeksi tutustumaan kanssamme luontaislääketieteen maailmaan.