Ayurveda – Perinteinen intialainen terveydenhoito

Ayurveda, (ayur = elämä, veda = tiede) on intialainen yli 3000 vuotta vanha terveydenhoitojärjestelmä. Ayurvedassa keskitytään pelkkien oireiden hoidon sijasta kokonaisvaltaiseen terveydenhoitoon, joka kattaa niin kehon kuin mielenkin terveyden ja niiden välisen tasapainon.

Nykymaailmassa juurikin tämän tasapainon hoitaminen on erityisen tärkeää kiireisen elämäntyylin ja ympäristön kuormitusten vuoksi.

Maailman Terveysjärjestö WHO on nimennyt ayurvedan sellaiseksi hoitomuodoksi, jonka käyttöä pitäisi harjoittaa länsimaalaisen terveydenhoidon kanssa rinnakkain.

Ayurvedan perusteet

Ayurvedan päämääränä on saavuttaa kokonaisvaltainen hyvinvointi, niin että sekä keho ja mieli ovat täydellisessä tasapainossa ja elämänlaatu on mahdollisimman täydellistä kaikilta osiltaan. Ihminen on yksilö ja meillä on kaikilla omat erityiset tarpeemme, ja juuri näihin yksilöityihin tarpeisiin ayurveda kiinnittää erityistä huomiota. Ayurvedan peruskäsitteisiin kuuluvat doshat, jotka hallitsevat ihmisen fysiologiaan ja joiden tasapainottamiseen pyritään. Doshat ovat:

1. Vata (tuuli), joka vastaa kaikesta liikkeestä.

2. Pitta (tuli), joka vastaa aineenvaihdunnasta sekä ruoansulatuksesta

3. Kapha (ilma), joka vastaa rakenteesta ja kiinteydestä

Tämän lisäksi ihminen luokitellaan johonkin 7 eri kehotyypistä, joihin kuuluvat vata, pitta, kapha, vata-pitta, pitta-kapha, vata-kapha ja vata-pitta-kapha. Nämä kehotyypit määrittävät ihmisen fysiologian ja yksilöliset tarpeet esimerkiksi ruokavalion ja liikunnan suhteen. Tyypin määrittää niin ihmisen fyysinen keho, kuin luonne sekä useat ulkoiset asiat kuten ilmasto, synnyinpaikka, asuinpaikka, kulttuuri, geenit, vuodenajat ja muut asiat.

Tärkeintä ayurvedassa on ennaltaehkäistä sairauksia ruokavalion, unen sekä liikunnan avulla.

Muina hoitomuotoina käytetään esimerkiksi säännöllistä öljyhierontaa, joogaa, panchakarma-hoitoja eli puhdistumishoitoja sekä rasayanoja eli yrtti- ja mineraalilisäravinteita.

Historia

Vanhimmat ayurvedan löydetyt tekstit ovat jopa 3000 vuotta vanhoja, joten kyseessä on erittäin vanha lääketiede. Alkuperäisten tekstien mukaan kaikki ayurvedan opit ovat peräisin jumalilta ja jo vanhimmissa teksteissä on opetettu niin lääkitsemistä kuin erilaisten sairauksien hoitoa ja jopa leikkauksia. Monet plastiikkakirurgit pitävät tuota kirjaa tänä päivänäkin alansa esi-isänä. Tämän lääketieteen harjoittajat olivatkin jo tuhansia vuosia sitten edellä aikaansa monien sairauksien hoidossa, jonka vuoksi ayuervedaa pidetään vielä tänä päivänäkin suuressa arvossa, huolimatta siitä ettei sinänsä pitäviä todisteita sen toimivuudesta ole.

Ayurveda on myös saanut aikanaan paljon vaikutteita niin buddhismista kuin jainismista. Vuosien aikana ayurvedan tiedot ja taidot hajaantuivat, kunnes 1970 luvulla veda-tieteen tuntijaMaharishi Mahes Yogi yhdisti muiden ayurvedan tuntijoiden, länsimaalaisten lääkärien ja tiedemiesten kanssa tämän tieteen kokonaisuudeksi jota nykypäivänä vielä noudatetaan.

Ayurveda nykypäivänä

Intiassa ayurvedaa opetetaan yliopistoissa lääkäreille ja puhdistuskuureja annetaan sairaaloissa joista osa on jopa yliopistollisia ayurvedisia sairaaloita, Intiassa ayurveda käy siis käsi kädessä länsimaalaisen lääketieteen kanssa. Intian valtiolla on myös toiminnan koulutusta ja tutkimusta valvova Ayurveda-Instittuutti ja Intia tunnustaa ayurvedan viralliseksi lääketieteeksi.

Ayurvedaa on tutkittu laajasti ja sen tutkimista jatketaan edelleen, yleinen käsitys tieteen alalla tällä hetkellä on, ettei esimerkiksi ayurvedan käytetyt yrtti- ja mineraalilisäravinteet todistetusti lisää tai vaikuta terveyteen. Jotkin ayurvedan käyttämistä mineraaliyhdisteistä ovat saaneet jopa päinvastaisia tuloksia aikaiseksi ja niiden on todettu aiheuttavan jopa haittaa. Tietoa tai tutkimuksia näistä ei kuitenkaan ole vielä kattavasti, johtuen ehkä siitä että ayurveda on kokonaisvaltainen terveyden hoidon menetelmä josta yrtit ja muut lisäravinteet ovat vain pieni osa.

Tämän terveydenhoidon kannattajia ja harjoittajia löytyy tällä hetkellä ympäri maailmaa. Ayurvedaa käytetään pääasiassa länsimaisen terveydenhoidon tukena ja yhteydessä. Monet länsimaalaiset lääkärit sekä hyvinvointiin keskittyneet klinikat ja keskukset kannattavat ayurvedan oppeja sekä käyttävät sen perusteita omissa toimintatavoissaan. Tällaisen holistisen ajatusmaailman yhdistäminen nykyaikaiseen lääketieteeseen on erittäin suotavaa ihmisten hyvinvoinnin kannalta. Ayurveda painottaa erityisesti ruokavalion tärkeyttä niin sairauksien ehkäisyssä kuin hoitamisessa, ja nykymaailman elintasosairauksia miettiessä voisi olettaa tässä olevan hyvinkin järkevä ajatusmaailma jota soveltaa omaan elämään. Ayurvedan toimintatapoja ja ajatuksia tutkisi toki mielellään enemmänkin ja nykyajan hektisessä maailmassa voisi olla hyvä pysähtyä miettimään omaa hyvinvoinnin kokonaisuutta.