Luontaishoidot Suomessa

Käsittelemme tässä artikkelissa lyhyesti joitakin suosituimpia luontaishoitoja sekä Suomen käytäntöjä näiden hoitojen suhteen.

Luontaishoidoiksi voidaan laskea kaikki kehoon ja mieleen vaikuttavat hoidot, jotka eivät kuitenkaan ole välttämättä nykylääketieteen silmissä vahvistettuja tai toimivaksi todettuja hoitoja.

Ihmisten eläessä hyvin kiireistä ja stressaavaa elämää, hakevat he helpotusta niin fyysisiin kuin henkisiin oireisiin usein vaihtoehtoisesta lääketieteestä ja luonnonmukaiset hoidot ovatkin erittäin suosittuja. Usein hoidon hakemisen taustalla ovat erilaiset kivut ja säryt, varsinkin migreeni, muut päänsäryt sekä niska- ja selkävaivat. Monia vaivaa myös nykypäivänä stressi ja erilaiset uupumustilat joihin voidaan hakea apua herkemmin vaihtoehtoisesta hoidosta kuin vaikkapa psykiatrisista palveluista. Myös monet suuryritykset ovat alkaneet pitämään huolta työntekijöitensä henkisestä hyvinvoinnista. Esimerkiksi Coca Cola järjestää matkoja Intiaan ja Unibet tarjoaa joogaa keskiviikkoisin toimistollaan, ja monet suomalaiset työllistäjät pyrkivät parhaansa mukaan pitämään alaisensa parhaassa mahdollisessa terässä.

Suomen lainsäädäntö ei toistaiseksi rajoita luontaishoitajien toimia ja luontaishoitoja voi tarjota lähes kuka tahansa. Näitä hyvinvointipalveluita saa tarjota, kunhan niitä ei luokittele terveydenhoidon palveluiksi, joita taas valvotaan niin Valviran kuin Aluehallintoviraston toimesta. Luontaishoitojen käyttö ja niistä maksaminen on siis asiakkaan omalla vastuulla. Mikäli kokee tulleensa jollakin tavalla huijatuksi, saattaa kuluttajaviranomaisilta saada asiassa apua, mutta kaikkiin terveyteen liittyvissä hoidoissa on muistettava juurikin se oma terveys josta pitää pitää huolta ja jota kuluttajaviranomainen ei voi palauttaa mikäli sen menettää jonkin väärin tehdyn hoidon perusteella. Hoitoja etsiessä on siis tehtävä ehdottoman tarkkaa tutkimusta siitä mitä hoito sisältää, kenelle se sopii ja minkälainen ammattilainen sitä tarjoaa.

Monesti luontaishoidot yhdistetään enemmänkin hemmotteluun , eikä varsinaisten sairauksien hoitoon, vaikka niistä jotakin helpotusta saisikin erilaisiin vaivoihin tai kipuihin. Hoitoihin olisikin järkevä suhtautua enemmän ylimääräisenä hyvinvoinnin edistäjänä ja hemmotteluna, eikä sairauksien helpottajina tai parannuskeinoina. Luontaishoidon pitäminen sairauden parantajana voi pahimmillaan johtaa siihen ettei ota vastaan perinteistä lääketieteellistä hoitoa, jolloin sairaus voi pahentua, edistyä tai johtaa muihin komplikaatioihin. Vakavista sairauksista kärsivien tulisikin ehdottomasti keskustella ensin lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen kanssa mikäli aikoo jonkin luontaishoidon aloittaa.

Luontaishoitojen tarjoajilla on tässä asiassa myös vastuu informoida asiakasta ja tarvittaessa ohjata heidät perinteisen terveydenhuollon piiriin.

Useat luontaiset hoidot ovat kuitenkin suosittuja ja niiden nimeen vannotaan, niin fyysisen kuin psyykkisen hyvinvoinnin edistäjinä. Monet ihmiset kertovat saaneensa helpotusta niin kipuihin kuin mieltä painaviin asioihin mitä moninaisemmista hoidoista. Suomessa suosittuja luontaisia hoitoja ovat muun muassa Suomessa pitkät perinteet omaava kuppaus, akupunktio ja akupainanta, erilaiset hieronnat, aromaterapia, taide- ja toimintaterapiat, homeopatia ja monet muut hoitomuodot. Kaikenlaisia vaihtoehtoja löytyy laidasta laitaan ja niitä tarjotaan jokaisessa kaupungissa ainakin jonkin verran, tietysti kaikkea ei välttämättä ole tarjolla, mutta melko kattavasti pienissäkin kaupungeissa on tarjontaa vaihtoehtoisista hoitomuodoista. Nämä hoitomuodot tietysti löytyy netistä asui sitten pienessä pitäjässä tai isommassa kaupungissa. Löytyy netistä myös em lohkot halusi sitten kokeilla myös rentoutumista keskittymällä itselle mieleisiin aiheisiin tai sydäntä lähellä olevaan urheilulajiin, kuten jalkapalloon tässä esimerkissä.

Nykymaailman ollessa kokoajan hektisempi, voisi ajatella että luontaisista hoidoista perinteisen länsimaisen terveydenhuollon rinnalla olisi paljonkin hyötyä ja nykylääketiede ja sen harjoittajat ovat alkaneet avautua myös vaihtoehtoisten hoitojen mahdollisille hyödyille. Luontaisten hoitojen valvontaan ja rajoittamiseen olisi saatava lisää työkaluja, jotta ihmisille voitaisiin tarjota aidosti auttavia ja rehellisiä palveluita. Nykylääketiede voisi sen sijaan avautua enemmän vaihtoehtoisille tavoille joilla ylläpitää ja edistää terveyttä ja hyvinvointia kokonaisuudessaan, nykymuodossaan länsimainen lääketiede keskittyy enemmän sairauden toteamiseen ja hoitoon.

Ihmiset ovat kautta aikojen etsineet keinoja hoitaa ja edistää terveyttään ja nykyaikana se tuntuu olevan entistä tärkeämpää. Hektinen ja paljon ärsykkeitä sisältävä elämä ja ulkopuoliset ympäristöhaitat ja kuormitukset ovat tehneet ihmisistä alttiita niin mielen kuin kehon vaivoille ja vaikka länsimainen terveydenhoito onkin erittäin kehittynyttä, kaipaa ihminen muitakin hyvinvointia edistäviä vaihtoehtoja. Monet ovatkin löytäneet erilaisista hoidoista helpotusta henkisiin ja fyysisiin vaivoihin, ja skeptikko voikin näitä helpotuksia kutsua lumeeksi. Mutta mikäli jokin hoito parantaa oloa eikä aiheuta vahinkoa mielelle tai keholle, niin onko mahdollinen lumevaikutuskaan sitten niin huono asia. Hienoa kuitenkin on että vaihtoehtoisia hoitoja tutkitaan ja niiden vaikutuksista raportoidaan koko ajan kattavammin, näin jokainen voi löytää itselleen luotettavat ja aidosti auttavat vaihtoehdot.