Luontaislääketiede ja mahdolliset haitat

Luontaislääkkeiden ja erilaisten kasvisrohdosvalmisteiden käyttö on lisääntynyt huimasti nykyaikana. Tämän voisi olettaa johtuvan siitä, että terveytemme ja hyvinvointimme kiinnostaa meitä nykyään yhä enemmän ja erilaisia valmisteita on saatavilla erittäin suuri määrä.

Meille on tarjolla valmisteita ympäri maailman, joiden terveysvaikutuksista olemme saaneet kuulla ja nyt ne ovat myös kaikkien saatavilla.

Mahdolliset puutostilat ja vaivat voivat ajaa ihmisen hankkimaan tietoa ja kokeilemaan erilaisia valmisteita, ja onkin hyvä, että terveys on prioriteetti.

Erilaiset luontaistuotteet voivat tuoda paljonkin parannuksia elämänlaatuun tai terveyteen liittyen, mutta se ei tarkoita, että luontaistuotteet olisivat täysin riskittömiä käyttää.

Vaikka tuote onkin luonnosta ja voi olla monelle hyödyllinen lisä ravintoon, se ei ehdottomasti tarkoita sitä, että tuote sopisi jokaiselle ihmiselle,tai kaikkiin elämäntilanteisiin.

Ennen uuden luontaistuotteen tai -lisän aloittamista tulisi ottaa huomioon joitakin asioita, joista olemme tässä artikkelissa esitelleet muutaman.

Luontaistuotteiden alkuperä

Vaikka Suomessa valvotaan luontaislääkkeiden ja kasvisrohdosvalmisteiden myyntiä melko tarkasti muun muassa Eviran toimesta, on nykypäivänä helppo tilata internetin kautta valmisteita ympäri maailman. Tämä on ehdottomasti riski, sillä vaikka Suomessa ja yleisesti Euroopassa valvonta on melko tarkkaa, ei ulkomailta tilatuista tuotteista voi täydellä varmuudella tietää alkuperää ja ainesosia, ja mikäli jostakin tuotteesta löytyy vikaa tai ainesosissa on muita ongelmia, siitä ei välttämättä saa tietää laisinkaan. Tuotteiden sisältäessä vikoja tai ongelmia Suomessa tuote vedetään markkinoilta ja siitä informoidaan kuluttajia laajasti. Pahimassa tapauksessa saat tuotteen, joka voi jopa olla vaaraksi terveydelle: se voi esimerkiksi sisältää ainesosia, joita ei valmisteen tuotetiedoissa ole mainittu ja aiheuttaa allergisen reaktion tai muita oireita. Myös monet ainesosat, jotka ovat Suomessa tai Euroopassa kiellettyjä, voivat olla muualla maailmassa sallittuja ja sisältyä ostamaasi tuotteeseen.

Tämän vuoksi suosittelemme hankkimaan kaikki valmisteet Suomesta, jolloin voit olla varma, että tuote on seulottu. Sen laatua tarkkaillaan jatkuvasti ja virheellisten tuotteiden mahdollisesta takaisinvedosta informoidaan erittäin kattavasti.

Luontaistuotteet ja muut lääkkeet

Useat eri tutkimukset ovat osoittaneet, että jotkin luontaistuotteet reagoivat joidenkin lääkkeiden kanssa huonosti, jopa hengenvaarallisella tavalla. Suurin ongelma lääkityksen ja luontaistuotteiden yhteisaikaisella käytöllä voi olla odottamaton vaikutus lääkkeiden pitoisuuksissa ja vaikutuksissa. Vakavissa tapauksissa nämä vaikutukset voivat johtaa jopa hengenvaarallisiin tilanteisiin, joko lääkkeen tehon voimistuessa tai heikentyessä.

Myös muita odottamattomia sivuvaikutuksia voi ilmetä lääkkeiden ja luontaistuotteiden yhtäaikaisella käytöllä. Tämän vuoksi on ehdottoman tärkeää kertoa niin apteekissa kuin lääkärille kaikki käyttämänsä luontaistuotteet ja lääkkeet, sekä konsultoitava lääkäriä ennen uuden luontaistuotteen käytön aloittamista, mikäli syö jo valmiiksi lääkkeitä.

Monet jättävät nämä mainitsematta joko siitä syystä, etteivät koe asian olevan tärkeä tai eivät halua jostakin muusta syystä kertoa käyttämistään valmisteista, vaikka se olisi erittäin tärkeää.

Jotkin luontaisvalmisteiden ja lääkkeiden yhteisvaikutukset on mainittu joko lääkkeen tai luontaisvalmisteen sisältöluetteloissa, mutta näin ei välttämättä aina toimita ja kaikista vaikutuksista ei voi varmasti tietää.

Allergiat ja muut herkkyydet

Luontaistuotteet, niin kuin mikä tahansa muu elintarvike, voi aiheuttaa allergisia reaktioita tai yliherkkyyttä. Tarjontaa erilaisista luontaislääkkeistä ja ravintolisistä, joista useimmista emme ole edes kuulleet, on niin paljon, että tuotteeseen perehtyminen on ehdottomasti ensiarvoisen tärkeä asia.

Minkä tahansa uuden valmisteen käyttö olisi syytä aloittaa varoen ja lopettaa käyttö välittömästi, mikäli ilmenee minkäänlaisia oireita. Jos oireita ilmenee, voi lääkärin kanssa keskutella mahdollisesta allergian aiheuttajan toteamisesta.

Mahdollisia oireita voivat olla esimerkiksi ihottuma, erilaiset vatsavaivat tai nuhan oireet. Myös erittäin vakavia oireita voi ilmetä aina allergisten reaktioiden yhteydessä, joten suosittelemme olemaan varovainen minkä vain uuden valmisteen aloituksen yhteydessä.

Vaikka et olisikaan allerginen jollekkin valmisteelle, voi tuotteen väärästä käytöstä, kuten vaikka annostuksen ylittämisestä, ilmetä joitakin allergian kaltaisia oireita. Tästä syystä valmisteen ohjeisiin on tutustuttava huolella ja noudettava valmistajan antamia ohjeita niin annostuksessa kuin muissa mahdollisissa asioissa.