Luontaislääketieteen opiskelu ja tulevaisuus

Luontainen lääkehoito sekä eri terapiamuodot ovat nykypäivänä oleellinen osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia, ja tänä päivänä onkin monia erilaisia vaihtoehtoja opiskella luontaislääketiedettä ja valmistua erilaisiin ammatteihin alalla.

Alan ammattilaisten tarve kasvaa jatkuvasti, sillä ihmiset ovat entistä enemmän kiinnostuneet omasta terveydestään ja hyvinvoinnista, eikä moni halua turvautua heti perinteisen lääketieteen tarjoamiin ratkaisuihin.

Vaikka vakavien sairauksien kohdalla on ensisijaisen tärkeä luottaa terveydenhuollon ammattilaisiin, on ihmisillä monia pikkuvaivoja, joihin he hakevat mielellään vaihtoehtoisia hoitotapoja. Koulutuksia on saatavilla luontaislääketieteen ja teripiamuotojen osalta niin ammattilaisten käyttöön kuin myös yksityishenkilöille, jotka haluavat opiskella jotakin aihetta tai oppia jonkin tietyn aihealueen puitteissa auttamaan itseään tai muita. Kysynnän koko ajan kasvaessa vaihtoehtoja luontaishoidon ammattien saralta löytyykin jo jonkin verran, kuten akupunktion, homeopatian, vyöhyke-, aroma-, fyto-, taide- ja ravintoterapian parissa.

Yksi tapa opiskella on aloittaa lääketieteen parissa ja jatkaa siitä syventävillä kursseilla, mutta monia luontaislääketieteen ammatteja voi opiskella omillaan esimerkiksi lyhyillä eri laitosten järjestämillä kursseilla, mutta pelkästään näiden avulla voi olla vaikea tehdä itselleen ammattia, sillä alaa valvotaan kuitenkin jo monen eri tahon toimesta. Onkin positiivista, että Suomessa valvotaan tarkasti luotaislääketuotteitta sekä koko alaa kokonaisuudessaan, jotta ihmisten huijaamiselta ja mahdollisesti varaan asettamiselta vältyttäisiin.

Luonnonlääketieteen Keskusliitto LKL Ry pitää rekisteriä koulutetuista luontaisterapeuteista ja heidän rekisteriin pääsyn vaatii LKL Ry:n hyväksymän luontaisalankouluttajan tarjoamaa, loppuunsuoritettua tutkintoa. Sen lisäksi vaaditaan tarpeeksi peruslääketieteen opintoja ja voimassaoleva ensiapukoulutus sekä alan tuntemusta ja tietoa muista alan terapiamuodoista. Luonnonlääketieteen Keskusliitto pitää myös rekisteriä hyväksymistään kouluttajista.

Monet opiskelevat luontaislääketiedettä ja erilaisia luonnontuotteita ja saattavat tehdä siitä itselleen ammatin koulutuksen ja tietotaidon avulla, tai sitten vaihtoehtoisia terapiamuotoja käytetään osana muuta hoitoa ammattilaisten toimesta, kuten tässä Pieksämäkeläisessä kuntoutuskeskuksessa on tehty. Vaihtoehtoisten hoitojen käyttö lisääntyykin jatkuvasti perinteisen hoidon tukena ja monesti tulokset ovat olleet erittäin positiivisia.

Luontaislääketieteen harjoittajalle tärkein ihmisessä on kokonaisuus, niin että kaikki osa-alueet toimivat hyvin ja kaikki on otettu huomioon, niin keho, tunteet kuin mielikin. Nämä ovat asioita joita me ihmiset pyrimme aina parantamaan ja saavuttamaan optimaalisen terveyden niin keholle kuin mielelle. Moni ei ehkä koe saavansa perinteisestä lääketieteestä haluamaansa apua, jolloin he suuntaavat vaihtoehtoisten hoitojen pariin.

Näistä voi olla monille paljonkin apua, jolloin muuta hoitoa ei ehkä tarvita, mutta mikäli asiakkaan kunto tai tila vaatii perinteistä lääkehoitoa tai terapiaa, on tärkeää että luontaislääketieteen alalla koulutus painottaa myös sitä milloin asiakas on ohjattava lääkärin puheille.

Vaikka jokainen henkilö on itse vapaa päättämään haluamastaan hoidosta, on myös luontaislääketieteen ammattilaisen vastuu ehdottoman tärkeä tässä asiassa. Pääasiana on aina oltava hoitoa hakevan asiakkaan vointi.

Onneksi nykypäivänä kun vaihtoehtoiset hoidot ovat yleistyneet ja ihmiset ovat alkaneet hakemaan lisää keinoja hyvinvointiinsa, on myös erilaisten koulutusten ja kurssien taso kasvanut huomattavasti ja tietoa on saatavilla laajasti. Lisäksi luotettavia alan ammattilaisia on tarjolla näin enemmän ja tiedon kulkiessa nopeasti erilaisten kanavien kautta, on asiakkaiden huijaus ja petos entistä vaikeampaa.

Luontaislääketieteen ala on hyvin monimuotoinen ja tarjolla on myös erittäin paljon väärää informaatiota niin suuntaan kuin toiseen, ja väärät uskomukset saattavat pahimmillaan aiheuttaa vaaraa ihmisille, joten jatkossakin olisi erittäin tärkeää olla enemmän koulutettuja ammattilaisia, joilla olisi tarjota oikeaa tietoa ja hoitomuotoja perinteisen lääketieteen rinnalle. Tärkeintä olisikin muistaa, että perinteinen lääketiede ja vaihtoehtoinen hoito eivät sulje toisiaan pois ja niitä voisi käyttää toisiaan täydentäen varsin mainiosti.

Kuinka hienoa olisikaan jos tulevaisuudessa lääkärit saisivat potilaalleen tehtyä kokonaisvaltaisen hoitosuunnitelman jossa otetaan huomioon niin elintavat, ruokavalio, lääkitys ja muut mahdolliset terapiamuodot.

Niin perinteisen lääketieteen kuin luontaislääketieteen ammattilaiset voisivat toimia yhdessä niin että jokaiselle meistä olisi tarjolla parhaat mahdolliset tavat hoitaa terveyttämme.