Perinteinen kiinalainen lääketiede

Perinteisellä kiinalaisella lääketieteellä tarkoitetaan Kiinassa tuhansia vuosia kehittynyttä terveydenhoitoa jossa keskitytään kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin , sairauksien ehkäisyyn ja hoitoon. Perusperiaatteena pidetään kokonaisen hyvinvoinnin ylläpitoa, eikä vain sairauden hoitoa, joka on enemmän länsimaisen lääketieteen mukaista.

Monia perinteisen kiinalaisen lääketieteen osa-alueita on vuosien varrella sisällytetty länsimaiseen lääketieteeseen, kuten lääkeaineita ja akupunktio, joka on yksi eniten tutkittuja luontaisia hoitomuotoja maailmassa. Käytetyimmät hoitomuodot ovat akupunktio, kuppaus , yrteillä lääkintä ja monet erilaiset hieronnat.

Tänä päivänä Kiinassa perinteinen kiinalainen lääketiede ja länsimainen lääketiede ovat melko sekoittuneet toisiinsa, eikä moni vanhoja tapoja enää ylläpidetä, mutta myös moni asia on säilynyt näihin päiviin asti.

Historia

Kiinalainen lääketiede juontaa juurensa tuhansien vuosien päähän ja lääketieteen perustuu jo muutama sata vuotta ennen ajanlaskun alkua koottuun kirjaan nimeltä Huangdi neijing (黄帝内經 “Huangdin sisäinen klassikko”). Kirja on jaettu neljään eri osaan, jotka käsittelevät erilaisia perinteisiä lääkinnän oppeja sekä kehon toimintaa. Huangdi neijing on tänä päivänäkin vielä kiinalaisen lääketieteen perusteos ja kirjan tietoihin luotetaan edelleen.

Perinteisen kiinalaisen lääketieteen voi jakaa neljään eri aikakauteen:

1. Taolainen lääketiede

Taolaisen lääketieteen yksi perusta oli luonnon syklien huomiominen niin terveyden ylläpidossa kuin sairauksien tutkimisessa. Tärkeitä osa-alueita olivat muun muassa myös ihmisen henkinen elämä ja kehitys, asuin- ja työpaikka ja kohtalo. Erilaiset seremoniat, rukoukset, talismaanit ja riitit olivat osa hoitoa. Tämän lisäksi kansanuskolla oli myös iso osa taolaisessa lääketieteessä, esimerkiksi uskomus, jonka mukaan haamun kohtaaminen voi aiheuttaa henkilölle sairauden.

2. Buddhalainen lääketiede

Vuosien 618 – 907 aikaan buddhalaisuuden vaikutus alkoi näkyä kiinalaisessa lääketieteessä, esimerkiksi ayurvedan muodossa. Jotkin buddhalaiset munkit käyttivät kiinalaisen lääketieteen keinoja hoitaessaan sairaita ja esimerkiksi akupunktion lisänä käytettiin rukouksia ja mantroja.

3. Kungfutselainen lääketiede

Kungfutselainen lääketiede on hyvin samankaltainen kuin taolainen lääketiede. Tähän aikakauteen kuului kuitenkin kriittisempi näkökulma henkisiin asioihin, kuten siihen, että aaveen kohtaaminen aiheuttaa sairauden. Kungfutselainen lääketiede on ollut myös suuressa osassa akupunktion teorian kehittämisessä.

4. Kiinan kansantasavallan lääketiede

Kansantasavallan synnyttyä ja sitä seuranneiden muutosten seurauksena alkoi myös perinteisen kiinalaisen lääketieteen harjoittaminen muuttua voimakkaasti. Uskonnollisuuden ja mystiikan osaa ja merkitystä lääketieteestä vähennettiin ja tilalle alkoi muodostua nykyaikainen kiinalainen lääketiede, joka on enemmän yhtenäinen ja samankaltainen kuin länsimainen lääketiede.

Länsimaihin jotkin kiinalaisen lääketieteen vaikutteet saapuivat ensi kertaa jo 1500-luvulla, mutta esimerkiksi akupuntion yleistyminen ja tutkiminen alkoi 1800-luvulla. Tänä päivänä perinteisestä kiinalaisesta lääketieteestä tarjolla on pääasiallisesti akupunktiota, sillä esimerkiksi jotkin käytetyt lääkinnälliset yrtit ovat joko vaikeasti saatavilla tai niiden käyttö on länsimaissa rajoitettua tai kiellettyä.

Akupunktio

Yksi perinteisen kiinalaisen lääketieteen kulmakiviä on akupunktio sekä akupainanta, ja kyseinen hoitomuoto onkin levinnyt ympäri maailmaa. Akupunktiota on tutkittu laajasti ja tutkitaan edelleen. Akupunktion menetelmiä on useita erilaisia, mutta pääpiirre on kaikissa sama, jossa henkilön kehosta löytyviä niin sanottuja elementtipisteitä stimuloidaan joko neuloin, tai painamalla ja näin saavutetaan erilaisia hyötyjä.

Akupunktio on ympäri maailman erittäin suosittua ja sitä on tutkittu kattavasti ja monet ihmiset kertovat saaneensa siitä paljonkin apua sen avulla. Akupunktio on ehdottomasti kiinalaisen lääketieteen suosituin ja levinnein hoitomuoto muualla maailmassa.

Nykypäivän kiinalainen lääketiede

Kuten jo aiemmin mainittiin, kiinalainen lääketiede on tänä päivänä monessakin asiassa hyvin samankaltaista kuin länsimainenkin, mutta edelleen ihmisen kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin kiinnitetään enemmän huomiota, eikä vai todeta ja sitten hoideta sairauksia. Kiina on erittäin kehittynyt suurvaltio ja heidän tutkimuksensa niin lääkinnällisten yrttien käytöstä, kuin uusien hoitomuotojen kehittäminen hyödyttää tänä päivänä valtavasti myös länsimaista lääketiedettä. Kiinalaisesta lääketieteestä toivoisi länsimaiseen lääketieteeseen otettavan vielä akupunktiota enemmän elementtejä, kuten henkisen hyvinvoinnin ja ruokavalion tarkempaa tarkastelua. Parannuksia myös länsimaissa onkin jo tehty kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin takaamiseksi, mutta jonkin verran on vielä työtä tehtävänä.